Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 99
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36420972: A + M s.r.o.
36423076: A+M Slovakia k.s.
40608999: Anna Kubalová
37089919: Anton Tuka
37086944: Anton Vodička
33791571: Bažík Anton - BAFA
17810841: Daniel Korčuška OREKO
43155511: Daniel Kuboš
41795059: Dávid Gibala - GRIND
36410047: EBECO, s.r.o.
36782157: EDM, s.r.o.
43224113: Eduard Melko
43412301: Elena Šutliaková
41232135: Emília Katrenčíková - EmKa
43858511: EnMan, s.r.o.
33789843: Erik Remiaz
36411418: Eurotron component, s.r.o.
30528909: František Cvoliga FC-ZVK
10849211: František Gibala GRANIT
44293593: František Híreš